Öğrenci Memnuniyet Anket Sonuçlarının Entegrasyonu

Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında eğitim faaliyetlerinin kalitesini arttırmak amacıyla başlatılan, Atatürk Üniversitesi öğrencilerinin memnuniyet durumunun saptanması amacıyla yapılan 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi ve 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz dönemi sonunda ders bazındaki Öğrenci Memnuniyet Anket Sonuçları öğretim üyelerinin Öğrenci Bilgi Sistemine (ÖBS) entegre edilmiştir.

Öğretim Üyeleri şifreleri ile ÖBS sistemlerine girerek Ders İşlemleri sekmesinde 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi veya 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz dönemini seçerek anket sonuçlarına ulaşabilir.

 Aynı zamanda fakülte/MYO yöneticilerine verilen yetki ile Dekan ve Müdürler de OBS sisteminde Eğitim/Öğretim sekmesi içinde Yönetici Anket Sonuçları sekmesinden kurumu içindeki ders veren akademik personel ile kendi öğrencilerinin kurum hakkındaki memnuniyet anket sonuçlarına ulaşabilir.

Bu bağlamda Üniversitemizin stratejik planına uygun olarak, eğitim öğretimin planlanması, uygulanması, uygulamaların kontrol edilmesi ve gerekli görülen önlemlerin alınması ve iyileştirmelerin yapılması sağlanacaktır.

Bir cevap yazın