Görevimiz

  1. Üniversitenin misyon, vizyon ve stratejik hedefleri doğrultusunda önlisans ve lisans eğitiminin niteliğini yükseltmeye yönelik çalışmalar yapmak
  2. Ulusal ve uluslararası bilimsel anlayışlara göre bölümlerde/programlarda yürütülen eğitim süreçlerinin iyileştirilmesine, yeniden yapılandırılmasına ve güncellenmesine yönelik çalışmalar yapmak
  3. Önlisans ve lisans eğitimi veren birimlerde programların iyileştirilmesi ve güncellenmesine yönelik bilgilendirme toplantıları yapmak
  4. Programların akreditasyon süreçlerine girmesini teşvik etmek ve bu çalışmaları desteklemek
  5. Üniversite bünyesinde eğitim ile ilgili oluşturulan diğer kurul ve komisyonlarla koordineli çalışmak