Raporlar

2018-2019 Eğitim Yılı Bahar Dönemi

Akademik Personel Memnuniyet Raporu

İdari Personel Memnuniyet Raporu

İşveren Memnuniyet Raporu

Mezun Memnuniyet Raporu

Öğrenci Memnuniyet Raporu

2019-2020 Eğitim Yılı Güz Dönemi

Akademik Personel Memnuniyet Raporu

İdari Personel Memnuniyet Raporu

İşveren Memnuniyet Raporu

Mezun Memnuniyet Raporu

Öğrenci Memnuniyet Raporu

2019-2020 Eğitim Yılı Genel Memnuniyet Anket Oranları

2019-2020 yılı Genel Memnuniyet Anket Oranları