Programlarının İzleme ve Değerlendirme Süreci Toplantısı

Atatürk Üniversitesi Eğitim Koordinasyon Kurulu, 13 Haziran 2023 tarihinde Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Sözbilirbaşkanlığında Üniversitemizde güncellenen öğretim programlarının izleme ve değerlendirme süreçlerinin belirlenmesine yönelik bir toplantı gerçekleştirmiştir.

Toplantıda, YÖKAK program izleme ve değerlendirme boyutları örnek alınarak her birim kendi programına uygun güncellemiş olduğu öğretim planlarını 14 Temmuz 2023 tarihine kadar,  ayrıca programların izleme ve değerlendirme süreçlerine yönelik uygulama esası/yönerge/ilke/iş akışı vb. şablonlarının 11 Ağustos 2023 tarihine kadar hazırlanarak Önlisans ve Lisans Eğitim Koordinatörlüğüne gönderilmesi kararlaştırılmıştır.

Bir yanıt yazın