Mikro Yeterliliklerde Ulusal Yaklaşımın Belirlenmesi Çalıştayı

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından düzenlenen ve Yükseköğretim Kurumu temsilcilerinin de katılım sağladığı “Mikro Yeterliliklerde Ulusal Yaklaşımın Belirlenmesi Çalıştayı”, 18-19 Ekim 2023 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirildi.

Çalıştayın ilk gününde mikro yeterlilikler kavramı, Avrupa’da mikro yeterlilikler yaklaşımı, mikro yeterliliklerin belgelendirilme, tanınma ve transfer olanakları ile mikro yeterliliklerde kalite güvence yaklaşımı gibi konular ele alındı.

İkinci günde üç oturum halinde “Ülkemizdeki Mikro Yeterlilik Örneklerinin Değerlendirilmesi ve Mikro Yeterliliklerin Temel Özelliklerinin Belirlenmesi, Tanımlama Yapılması”, “Mikro Yeterlilikler için Gerekli Kalite Güvence Ölçütlerinin Değerlendirilmesi” ve “Mikro Yeterlilikler Alanında Faaliyet Yürüten Paydaş Kuruluşların Belirlenmesi, İhtiyaçların ve Olası İş Birliği İmkanlarının Değerlendirilmesi” konularında masa çalışmaları gerçekleştirildi. 

Bir yanıt yazın