Yardımcı Kaynaklar

Bu sayfa sizlerden gelen dönütlere bağlı olarak sürekli güncellenmektedir. Lütfen program öğretim planınızı hazırlarken güncelleme olup olmadığını kontrol ediniz.

SON GÜNCELLEME: 9 Eylül 2022, saat 17:15

Belgeler

Hatalı Dersleri Gösteren Renklerin Anlamları

Toplantılar

İntibak Toplantısı – 23 Ağustos 2022

Öğretim Planı Ders Kodları ve Servis Dersleri Toplantısı – 9 Mayıs 2022

Program Güncelleme Toplantısı – 10 Mayıs 2022