YÖKAK BÜNYESİNDE YER ALAN TESCİLLENEN 13 AKREDİTASYON KURULUŞU

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından tescillenen 13 akreditasyon kuruluşuna ait bilgiler aşağıda sunulmuştur:

Akreditasyon Kuruluşunun AdıKısa AdıWeb Sitesi
Mühendislik ve Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği

MÜDEKhttp://www.mudek.org.tr/
Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih Coğrafya Fakülteleri Akreditasyon Derneği

FEDEKhttp://www.fedek.org.tr/
Tıp Eğitim Programlarını Değerlendirme 

TEPDADhttp://tepdad.org.tr/
Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği

VEDEKhttp://www.vedek.org.tr/
Eğitim Fakülteleri Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği

EPDADhttps://epdad.org.tr/
Türk Psikologlar Derneği

TPDhttps://akreditasyon.psikolog.org.tr/tr/
Hemşirelik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği

HEPDAKhttp://www.hepdak.org.tr/
Eczacılık Eğitim Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği

ECZAKDERhttp://www.eczakder.org.tr/
Sağlık Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği

SABAKhttps://www.sabak.org.tr/
Turizm Akademisyenleri Derneği – Turizm Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği

TUADER-TURAKhttp://www.turak.org/
İletişim Araştırmaları Derneği – İletişim Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu

İLAD-İLEDAKhttp://iledak.ilad.org.tr/akreditasyon
Spor Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon KuruluSPORAKhttps://www.sporbilimleri.org.tr/
İlahiyat Akreditasyon AjansıİAA https://iaa.org.tr

Bir cevap yazın