Öğrenci Memnuniyet Anketi ve Derslerin AKTS Değerlerinin ÖBS Sistemine Entegrasyonu

Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında eğitim faaliyetlerinin kalitesini arttırmak amacıyla başlatılan, Atatürk Üniversitesi öğrencilerinin memnuniyet durumunun saptanması amacıyla yapılan 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi sonunda yapılan önlisans ve lisans düzeyindeki derslerin Öğrenci Memnuniyet Anket Sonuçları ve derslerin AKTS değerleri Öğretim üyelerinin Öğrenci Bilgi Sistemine (ÖBS) entegre edilmiştir.

Öğretim Üyeleri şifreleri ile ÖBS sistemlerine girerek Ders İşlemleri sekmesinde 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemine ait derslerini seçerek anket ve öğrenci tarafından tanımlanan AKTS sonuçlarına ulaşabilir.

Bir cevap yazın